Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Om at forvaltningen av rovvilt ikke forholder seg til de forutsetningene Stortinget la til grunn for forliket, med bakgrunn i bl.a. Østre Hedmark der alle andre interesser enn rovvilt fortrenges

Datert: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Siden 2004 har vi sett en forvaltning av rovvilt som ikke har forholdt seg til noen av forutsetningene Stortinget la til grunn for forliket. Politisk har ingen statsråd informert Stortinget om dette. Resultatet er at alle andre interesser enn rovvilt fortrenges i bl.a. Østre Hedmark. Nå øker også presset på resten av fylket, og Mattilsynet har meldt seg på med å varsle beitenekt dersom ikke tapsprosentene går ned. Til sammen en meget effektiv fortrengingspolitikk.

Hvordan kunne statsråden la dette skje?


Les hele debatten