Muntlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om hva finansministeren vil gjøre for å lette forbrukernes situasjon i et land det er stadig dyrere å bo i, med henvisning til Fremskrittspartiets forslag om fleksibel lav drivstoff- og strømavgift og lavere dokumentavgift

Datert: 06.04.2011
Besvart: 06.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Norge er et dyrt land å bo i. Nylig viste tall fra Matkjedeutvalget – og dette kunne vi se på Dagsrevyen søndag – at norske matpriser er langt høyere enn i andre land. Dette skyldes bl.a. regjeringens landbrukspolitikk, tollvern og økning i momssatsene.

Strømprisene har vært ekstremt høye i vinter. Mange har fått seg en støkk når regningen kom. På TV 2 kunne vi her om dagen se at BKK nå begynner å stenge strømmen til folk i regionen, noe som også skjer i andre kraftselskaper. Dette skjer stadig oftere enn før. Bensinprisene har de fleste plasser passert 14 kr per liter, og enkelte plasser passert 15 kr per liter.

Er det nødvendig at det er så dyrt? Det sitter noen og skummer fløten og skor seg når folk må ut med sine hardt opptjente kroner – nemlig staten. Når markedsprisen stiger, forsterkes denne prisstigningen ved bl.a. at den avgiften som kalles moms, øker.

Staten flår forbrukerne. 60 pst. av prisen på bensin er avgifter til staten. Jo høyere prisen på strøm er, jo mer penger tar staten inn i form av moms på strøm – i tillegg til elavgiften. Totalt tar altså det offentlige inn 70 pst. av det en betaler i strømpriser.

Jo høyere boligprisene blir, jo mer tar staten inn i dokumentavgift. Man kan kanskje spørre seg om ikke avgiftsøkningen også spiser opp lønnsøkningen. Kanskje det nå er på tide å sette forbrukerne i sentrum, ved å redusere en del avgifter?

Finansministeren kan fritt velge i Fremskrittspartiets forslag de siste par årene, det være seg fleksibel lav drivstoff- og strømavgift, lavere dokumentavgift – som Fremskrittspartiet har foreslått. Hvis finansministeren har noen forslag til reduserte avgifter som Fremskrittspartiet ikke har sett, så er vi lydhøre for nye forslag som kommer forbrukerne til gode.

Fremskrittspartiet har løsningen. Men hva vil finansministeren gjøre for å lette forbrukernes situasjon i et land det er stadig dyrere å bo i.


Les hele debatten