Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om at eiere i små og mellomstore bedrifter må tappe bedriften for kapital for å betale formuesskatt, og at dette skjer til tross for at regjeringen vet at det private eierskapet kanskje betyr aller mest i Distrikts-Norge

Datert: 06.04.2011
Besvart: 06.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg registrerte at finansministeren i sitt første svar la vekt på at noe av det viktigste vi gjør, er å legge til rette for bedrifter og arbeidsplasser. I januar gikk næringsminister Trond Giske høyt på banen. Ifølge Dagens Næringsliv ville han fjerne formuesskatten fordi bedriftene «er i en knalltøff konkurransesituasjon med andre land.»

La meg legge til at det er ikke bare bedriftene som er i konkurranse. Også land konkurrerer for å tiltrekke seg privat kapital som kan bidra til å bygge ut og investere i bedrifter og trygge arbeidsplasser.

Regjeringens svar på denne utfordringen så langt har vært å doble skatten på arbeidende kapital. Arbeidende kapital er den kapitalen som eierne skyter inn i bedriftene, og som skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser. Det er en skatt som bare legges på norske eiere, og som må betales helt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller med underskudd. Dette har skjedd til tross for at regjeringen også vet at det private eierskapet kanskje betyr aller mest i Distrikts-Norge, på Vestlandet og i Nord-Norge.

Jeg registrerte at LOs leder, Roar Flåthen, uttalte til VG i februar:

«Det er ikke til å komme fra at en del eiere i små og mellomstore bedrifter må ta ut mer i utbytte enn normalt for å betale formuesskatten.»

Det betyr kort sagt at eiere må tappe bedriften for kapital, selv om bedriften går med underskudd, for å betale formuesskatt. Når vil finansministeren følge opp utspillet fra sin egen næringsminister og fra LOs leder?


Les hele debatten