Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å vurdere endringer i reglene om fremmøte i fag for å ha rett til vurdering, da mange elever i videregående skole synes å innrette seg etter lærernes plikt om å varsle eleven dersom det ikke er grunnlag for å sette karakter

Datert: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Elever i videregående skole har ifølge regelverket plikt til å delta, i praksis på fastsatte prøver, slik at læreren får grunnlag for vurdering i faget. Ifølge lærere slås denne plikten i hjel av at læreren plikter å varsle eleven på forhånd dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for å sette karakter, noe mange elever synes å innrette seg etter. Nå etterlyses i stedet mer generelle regler for fremmøte i faget for å ha rett til vurdering.

Vil statsråden vurdere endringer i disse reglene?


Les hele debatten