Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om virkemidler for å få fart på veibyggingen, da dårlige veier og treg fornyelse av veinettet forsterker avstandsulempen, svekker konkurransekraften og fører til høyt skadenivå innenfor veitrafikken

Datert: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bygging av moderne og sikre veier i Norge går tregt under den rød-grønne regjeringen som nå har styrt fra 2005. Finansiering, valg av entreprise og ikke minst manglende planer og lang planleggingstid er viktige årsaker til at Norge fortsatt har et gammeldags, dårlig og trafikkfarlig veinett. Dårlige veier og treg fornyelse av veinettet i Norge forsterker avstandsulempen, svekker konkurransekraften og fører til høyt skadenivå innenfor veitrafikken.

Hva er statsrådens virkemidler for å få fart på veibyggingen?


Les hele debatten