Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å sikre at planlagt vegutbygging kan gjøres sammenhengende i stedet for etappevis, og hvorvidt statsråden er villig til å la seg inspirere av hvordan andre land løser denne typen utfordringer

Datert: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): E6 gjennom Gudbrandsdalen har vært et av prestisjeprosjektene innen norsk samferdsel den senere tid. 31. mars i år sendte imidlertid statsråden ut melding om at strekningen Ringebu-Otta nå skal utbygges etappevis, og ikke sammenhengende som tidligere anført.

På hvilken måte vil statsråden sikre at planlagte veiutbygginger kan gjøres sammenhengende i stedet for etappevis, og er statsråden villig til i større grad å la seg inspirere av hvordan andre land løser denne type utfordringer?


Les hele debatten