Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det vil påvirke eiers råderett over sitt areal at bønder som leier jordbruksareal nå har mulighet til å fremleie av denne jorden

Datert: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Cirka 40 prosent av vårt jordbruksareal leies ut til bønder med behov for mer jord, noe som fungerer tilfredsstillende. Et rundskriv sier at det nå er mulig med fremleie av denne jorden.

Vil ikke dette påvirke eiers råderett over sitt areal?


Les hele debatten