Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til justisministeren

Om hvordan regjeringen vil sikre innbyggerne hjelp i akutte situasjoner når bemanningen i politidistriktene stadig reduseres på grunn av manglende ressurser, med henvisning til fremlagt nedbemanningsplan i Agder politidistrikt

Datert: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I en tid der statsråden og departementet varsler satsing på politiet legger Agder politidistrikt frem en nedbemanningsplan på grunn av manglende ressurser. Dette er i et distrikt som fra før sliter fordi de ikke får ressurser til å møte en flerdobling av folkemengden deler av sommeren. Innbyggerne og politikerne mister tilliten til at politiet vil være tilstede når situasjoner oppstår.

Hvordan vil regjeringen sikre innbyggerne hjelp i akutte situasjoner når bemanningen stadig reduseres på grunn av manglende ressurser?


Les hele debatten