Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt staten kan bidra med 5 millioner kroner til arbeidet med å ruste opp den norske paviljongen på Disneys Epcot-senter i Florida, da den har vært nesten uforandret siden etableringen for nærmere 25 år siden

Datert: 28.04.2011
Besvart: 11.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Den norske paviljongen på Disneys Epcot-senter i Florida har nesten vært uforandret siden den ble etablert for nærmere 25 år siden. Dette gjør at den nå fremstår som meget umoderne og vi fremstilles som nasjon og folk på en måte som ikke er reell. Dette er en meget viktig utstillingsarena for norsk reiseliv og 11 millioner besøker senteret hvert år. Det vil koste cirka 20 millioner kroner å ruste opp paviljongen.

Vil statsråden sørge for at staten kan bidra med 5 millioner kroner til dette arbeidet?


Les hele debatten