Muntlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om hvorfor man ikke vil støtte forslaget fra Oslo kommune om å la kommunen bidra til å finansiere politi i Oslo, slik at vi kan sikre innbyggerne bedre trygghet og forebygge flere overfallsvoldtekter

Datert: 13.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Jeg registrerer at statsråd Storberget ikke vil diskutere overfallsvoldtekter, og han er ikke spesielt interessert i å diskutere konkrete bemanningstall. Han kommer altså med alkohol som den store saken, som er et av hans største politiske nederlag i denne regjeringen for å pålegge kommunene noe som han brukte fem år på å argumentere for. Det synes jeg er interessant i forhold til det første spørsmålet fra Fremskrittspartiet.

Så jeg skal gå tilbake til det det foregående spørsmålet handlet om, nemlig overfallsvoldtekter. Mangelen på synlig politi i Oslo har en betydning i forhold til å forebygge overfallsvoldtekter – ikke alene, men sammen med andre tiltak. Politistasjonssjef Kåre Stølen sa på TV for noen dager siden at antallet patruljerende politifolk i Oslo er vesentlig lavere enn i fjor. Han anslo at behovet i Oslo sentrum alene er over 350 flere politifolk, og situasjonen er den at det er 100 færre tjenestemenn på orden i Oslo i dag enn det var bare for to år siden.

Tidligere har byrådet i Oslo vist hvordan de i fravær av nok statlig innsats skaper trygge lokalsamfunn ved å leie inn vektere langs de mest belastede områder i byen. Da har man altså fått narkotikaomsetningen ned og tryggheten opp. Nå har byrådet utfordret statsråden på å være med på å ta imot penger fra Oslo kommune for å skape mer trygghet i Oslo by. Til nå har denne oppfordringen forblitt ubesvart. Så spørsmålet mitt til statsråden, for bl.a. å forebygge flere overfallsvoldtekter, er: Hvorfor vil ikke statsråden støtte forslaget fra Oslo kommune om å la kommunen bidra til å finansiere politi i Oslo kommune, slik at vi kan sikre innbyggerne bedre trygghet enn i dag?


Les hele debatten