Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at pelsdyrnæringen overlever, med bakgrunn i at avvikling vil få store negative konsekvenser for deler av Distrikts-Norge

Datert: 28.04.2011
Besvart: 11.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Flertallet av regjeringspartiene vil avvikle pelsdyrnæringen. Dette vil få store negative konsekvenser for deler av Distrikts-Norge hvor pelsdyrnæringen er en viktig del av en verdikjede, samt for opprettholdelse av arbeidsplasser.

Hva vil statsråden gjøre for at pelsdyrnæringen overlever?


Les hele debatten