Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Om hvorfor Rikstrygdeverket bare krever tilbakebetaling fra leger som har skrevet ut falske trygderegninger, men politianmelder vanlige folk for trygdemisbruk

Datert: 17.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Avisa Varden skriver om leger som blir krevd for millionbeløp av Rikstrygdeverket etter at de skal ha skrevet ut falske trygderegninger. Samtidig går det fram at Rikstrygdeverket har politianmeldt 98 trygdemottakere for trygdemisbruk i fjor for langt mindre beløp.

Hvorfor blir vanlige folk politianmeldt, mens legene ser ut til i utgangspunktet bare å få krav om tilbakebetaling?"


Les hele debatten