Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvor det blir av forpliktende måltall for inntak av lærlinger i statlige virksomheter som skal bidra til å sikre at de yrkesfagelevene som ønsker det, får læreplass og får fullført yrkesutdanningen sin

Datert: 27.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): ]: Med denne regjeringen tar ting ofte fryktelig lang tid. Det er nå knappe to måneder igjen av dette skoleåret, og det er altså to skoleår siden den rød-grønne regjeringen la fram stortingsmeldingen, Utdanningslinja. Det betyr nå at et nytt kull elever forlater Vg2 yrkesfag uten sikkerhet for å få læreplass.

Høsten 2010 ble 2 500 ungdommer stående uten læreplass. Det tilbudet de da ofte får, er et teoritungt tredje påbygningsår som leder til studiekompetanse. Det er svært lite motiverende for elever som vil ta fagbrev, og – kanskje ikke overraskende – er det her vi har det aller største frafallet i videregående opplæring – ca. 50 pst. av elevene faller fra.

Nå står nye tusen yrkesfagelever i fare for ikke å få læreplass, for to år etter fremleggelsen av Utdanningslinja er fortsatt ikke det som ble pekt på som nøkkeltiltak for å rekruttere lærlingplasser, på plass – dette til tross for at regjeringen sier at de vil gi yrkesfagene et løft.

Mitt spørsmål til kunnskapsministeren er da som følger: Hvor blir det av denne samfunnskontrakten mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet? Og hvor blir det av forpliktende måltall for inntak av lærlinger i statlige virksomheter som skal kunne bidra til å sikre at de yrkesfagelevene som ønsker det, får læreplass og får fullført yrkesutdanningen sin?


Les hele debatten