Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om hvorfor man ikke setter krav i lovverket til at lærere skal kunne de fagene de faktisk underviser i, og ha fagkompetanse i dem

Datert: 27.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Statsråden kunne egentlig blitt stående, fordi Venstre er opptatt av at statsråden parkerte en veldig viktig prosess i forrige uke.

I denne salen har man gjentatte ganger i alle skoledebatter man har hatt, ment at læreren og lærerens kompetanse er viktigst. Det er faktisk ingen ting som er så viktig i norsk skole som det å ha kloke, gode lærere som kan fagene sine, som er utdannet i fagene sine, og som brenner for fagene sine. Derfor var Venstre veldig positiv til det høringsnotatet som regjeringen sendte ut, der de ønsker å sette faglige krav – i hvert fall begynne med noen fag – til lærerne. Men så, etter en prosess, bestemte regjeringen seg antakeligvis for at dette var for dyrt, dette var for vanskelig, eller dette var for krevende for regjeringen, enda de har sittet med makten i ganske mange år.

Så mitt spørsmål til statsråden er: Hvorfor parkerer hun det viktigste vi kan gjøre for å få norsk skole bedre, nemlig å lage krav til at lærere skal kunne de fagene de faktisk underviser i, og ha fagkompetanse i dem? Hvorfor lager man ikke store og djerve mål for hvordan skolen kan være formidler av den type kompetanse? Hvorfor setter man ikke krav i lovverket til dette?

Denne regjeringen setter gjerne krav til andre ting i lovverket. De lovfester gjerne ting som vi har diskutert mange ganger her. Man lovfester f.eks. en leksehjelpordning uten faglærte. Man lovfester også andre ting som jeg ikke skal nevne, for da blir statsråden vippet av pinnen. Man lovfester ting som man vet at ikke nødvendigvis er avgjørende for barns kompetanse, men man velger å parkere det viktigste grepet for barns kompetanse, nemlig kloke lærere.


Les hele debatten