Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt statsråden tar det politiske ansvaret for at bruken av blyfri ammunisjon har fortsatt, selv om det i flere år har vært kjent at den gir til dels store helseplager for soldatene

Datert: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): 15. april bestemte forsvarssjefen etter anbefaling fra hovedverneombudet i Forsvaret at all bruk av såkalt miljøammunisjon skulle stoppes umiddelbart. Det har i flere år vært kjent at bruken av denne ammunisjonstypen gir tildels store helseplager for soldatene, og ammunisjonen har dårligere egenskaper enn ordinær blyholdig ammunisjon. Likevel har bruken av blyfri ammunisjon fortsatt.

Tar statsråden nå det politiske ansvaret for at denne skandalen har fått utvikle seg langt ut over det som var nødvendig?


Les hele debatten