Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ til å forenkle bygging av småkraftverk ved å delegere mer ansvar for konsesjonsbehandling til lokaldemokratiet, og når Stortinget eventuelt kan få en slik sak til behandling

Datert: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Stortingsrepresentant Borten Moe tok i Adresseavisen 15. september 2010 til orde for å forenkle bygging av småkraftverk ved å delegere mer ansvar for konsesjonsbehandling til lokaldemokratiet.

Vil statsråden ta initiativ til dette, og når kan Stortinget eventuelt få en slik sak til behandling?


Les hele debatten