Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kunnskapsministeren

Om å gripe inn slik at Nordland fylkeskommune stiller gjesteelevgaranti for elever som ønsker å gå på videregående skoler som kan tilby idrettslinjer

Datert: 03.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I Nordland fylke sier de nei til gjesteelevgaranti for elever. Dette er elever som ønsker å gå på videregående skoler som kan tilby idrettslinjer som ikke Nordland har. Det er her snakk om søknader til tilbud som er etablert ved ordinære videregående skoler. Dette fører til at elever i Nordland fylke ikke får samme tilbud som ellers i landet.

Hva mener statsråden om behandlingen Nordland fylke gir sine skoleelever, og vil statsråden gripe inn slik at fylkeskommunen stiller gjesteelevgaranti?


Les hele debatten