Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruks- og matministeren

Om en tidligere småbruker som ble kastet ut av barndomshjemmet sitt, Hakkloa Vestre, i Nordmarka, og hva man vil gjøre for at han kan overta eiendommen nå som spørsmålet er endelig avgjort av Høyesterett

Datert: 04.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): En tidligere småbruker blei kastet ut fra barndomshjemmet sitt, Hakkloa Vestre, i Nordmarka. Han er tredje generasjon på småbruket, og har i 13 år kjempet for å få overta småbruket. Staten ved Landbruks- og matdepartementet eksproprierte eiendommen til fordel for mannen. Nå er både ekspropriasjonsspørsmålet og spørsmålet om fastsettelse av erstatning endelig avgjort av Høyesterett.

Hva vil statsråden nå gjøre for at den tidligere småbrukeren endelig kan få overta eiendommen?


Les hele debatten