Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorfor ikke Miljøverndepartementet vil forlenge tillatelsen til å drive miljøvennlig på Hardangervidda, med bakgrunn i at vindmøllen på Heinseter nå må rives etter ti år med forsøksdrift

Datert: 04.05.2011
Besvart: 04.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): I Aftenposten 26. april kunne vi lese om den eneste vindmøllen på Hardangervidda, som står på Heinseter, som nå må rives etter 11 år. Effekten av møllen er at turisthytten har spart 10 000 liter diesel i året og veldig mye transport av diesel med beltebil gjennom sårbart terreng.

Drifterne på Heinseter ba om møte med miljøvernministeren eller statssekretæren 4. februar. Forespørselen er fortsatt til vurdering i departementet, tre måneder senere.

Miljøverndepartementet sa ja til forsøksdrift i ti år. Forsøket var vellykket. Nationen sier i dag at dette avslaget «framstår som molbohistorier om miljøbyråkratiets utrettelige virke for å presse gjennom sitt spesielle syn på vern av norsk natur.» Jeg ville ikke kalle det molbopolitikk, det ville være uparlamentarisk, men SV-politikk er fullt ut dekkende, sett fra mitt ståsted.

Spørsmålet til statsråden er jo hvorfor Miljøverndepartementet ikke vil forlenge tillatelsen til å drive miljøvennlig på Hardangervidda. Er det for å drive med denne typen byråkratisk flisespikkeri at Direktoratet for naturforvaltning har fått økt antallet ansatte med 35 pst. siden 2005?


Les hele debatten