Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden har kommet til den konklusjon at kontantdelen av lønnen til utenlandske sesongarbeidere skal kunne utgiftsføres så lenge den er under lovens krav om 10 000 kroner

Datert: 05.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I spørretimen 30. mars innrømmet ikke statsråden fradrag for den del av lønn til utenlandske sesongarbeidere som ble utbetalt kontant. Dette er urimelig og skaper mange praktiske problemer. For å være fradragsberettiget må kontantdelen innberettes og oppgis til myndighetene. Høysesongen nærmer seg raskt, og kontanter er et lovlig betalingsmiddel i Norge.

Har statsråden kommet til den konklusjon at kontantdelen skal kunne utgiftsføres så lenge den er under lovens krav om 10 000 kroner?


Les hele debatten