Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om en bonde i Rogaland som kjøpte et mindre småbruk til høy pris, og som i henhold til kommunens konsesjonsvilkår må slå sammen eiendommen med egen hovedeiendom, som er et prisregulert bruk, noe som vil medføre verdifall på den nye eiendommen

Datert: 12.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En bonde i Rogaland kjøpte et mindre småbruk av en nabo. Totalarealet var på 125 dekar og er konsesjonspliktig. Dyrket areal er på 20 dekar og under grensen for prisregulering. Budrunden ga høy pris, da eiendommen nærmest er fritt omsettelig. Etter kjøpet setter kommunen som konsesjonsvilkår at eiendommen sammenslås med bondens hovedeiendom, som er et prisregulert bruk, noe som vil medføre verdifall på den nye eiendommen.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå slike resultater av lovendringen av prisregulering på småbruk?


Les hele debatten