Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren kan bekrefte at klimameldinga kommer til høsten, at man ikke svekker mål og tidsplan i forhold til klimaforliket og at man fortsatt vil gjøre to tredjedeler av kuttene innenlands

Datert: 11.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I januar 2008 var Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti med på å presse fram et ganske ambisiøst klimaforlik her i denne salen, som gikk ut på at man i 2020 skulle kutte utslippene med 30 pst. To tredjedeler av det skulle skje innenlands. Det har statsministeren bekreftet flere ganger overfor meg. Problemet er at nå har det gått tre og et halvt år og ingen ting har skjedd. Vi går faktisk i feil retning.

For det første: Vi ser gasskraft både på Mongstad og Kårstø i dag gå for full musikk uten rensing, der de både slipper ut CO2 og de slipper å betale for disse utslippene.

I budsjettet for 2011 var det bråbrems for klimaforskninga, og vi har sett at klimameldinga er blir utsatt. Det eneste som virkelig har virket på klimautslippene, er finanskrisen. Den vil jeg verken gi statsministeren skylda for eller si at det er et nasjonalt tiltak.

Statsministeren holdt en fantastisk klimatale for sitt landsmøte i 2007. På landsmøtet i år ble verken ordet «klima» eller «miljø» nevnt én gang. Han brukte ikke et sekund på vår tids store utfordring. Venstre er bekymret både for den labre interessen og sendrektigheten i regjeringa. Det jeg spør statsministeren om i dag, er: Kan statsministeren bekrefte at klimameldinga kommer til høsten? Kan han bekrefte at man ikke svekker mål og tidsplan i forhold til klimaforliket? Og er han fortsatt enig i at om lag to tredjedeler av kuttene bør gjøres innenlands?


Les hele debatten