Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til justisministeren

Datert: 12.05.2011
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): EU har per i dag ikke et eget patentregelverk, men det ser nå ut som man klarer å etablere en enhetlig patentbeskyttelse for 25 av 27 medlemsland i EU, og det arbeides for en felles domstolordning. Norsk næringsliv har uttrykt ønske om at tilbudet også skal gjelde land som er medlem av Den europeiske patentorganisasjonen, EPO.

Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser en slik enhetlig patentbeskyttelse vil få for Norge og norske bedrifter, og hvordan stiller statsråden seg til at det skal gjelde EPO?


Les hele debatten