Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om det ikke hadde vært fornuftig å øke antallet studieplasser innenfor real- og teknologifag, med henvisning til at 650 kvalifiserte søkere i 2011 vil måtte velge andre studier

Datert: 18.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Når vi diskuterer real- og teknologikompetanse i denne salen, er det stor enighet om at denne kompetansen er helt grunnleggende for framtidig norsk verdiskaping og norsk velferd. Næringslivet skriker etter flere ansatte med teknologi- og realfaglig kompetanse, som ikke bare skal erstatte dem som nærmer seg pensjonsalder, men som også skal sikre vekstkraft i et moderne norsk næringsliv og svare på de energi- og miljøutfordringene Norge står overfor. For å svare på denne utfordringen har Stortinget gjennom år bevilget flere titalls millioner kroner for å få flere elever fra videregående skole til å ta matematikk og fysikk, for dermed å være kvalifisert som søkere til real- og teknologifag. Strategien har til en viss grad lyktes – fra i år til i fjor er søkningen til realfag økt med 10 pst. Også i teknologifagene er det økning, særlig i de femårige sivilingeniørprogrammene.

Det er altså 2,2 søkere nasjonalt per plass til sivilingeniørutdanningen, og hele 2,8 til maritime utdanninger. På alle de store universitetene har man fag med mer enn to søkere per plass, men også mange fag med seks–sju søkere. EU har skjønt dette. Fra 2000 til 2008 er antallet studieplasser i disse fagene økt med 37 pst. I Norge er tallet under en tredjedel, bare 11 pst. Resultatet er, som f.eks. president Marianne Harg i Tekna påpeker, at ytterligere 650 kvalifiserte søkere i 2011 vil måtte velge andre studier. Nå har vi snakket om tilknytning til arbeidslivet ganske mange ganger i dag, og dette vil være studenter som tar en utdanning som vil gi lavere tilknytning til arbeidslivet enn teknologiutdanning vil gjøre.

Hadde det ikke vært fornuftig i denne situasjonen å øke antallet studieplasser i revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten