Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt man vil vurdere å legge frem en egen melding om den omfattende bompengebruken i Norge

Datert: 19.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bruk av bompenger til finansiering av veier og andre samferdselstiltak har økt under den rød-grønne regjeringen. Signalene fra regjeringen er at økningen vil fortsette og at bruken av bompenger til andre ting enn vei vil bli utvidet. Regjeringens transportskatt vil altså øke. Det kommer nå ytringer fra OECD om at Norge bør øke drivstoffpris og bompenger i hele veinettet; altså enda dyrere transport med klimabegrunnelse.

Vil statsråden vurdere å legge frem en egen melding om den omfattende bompengebruken i Norge?


Les hele debatten