Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er årsaken til at regjeringen ikke vil sørge for at psykisk syke får behandling innen rimelig tid, på tross av at det finnes ledig kapasitet

Datert: 24.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ved DPS Hamar er det nå 26 ukers ventetid fra henvisningstidspunktet til pasienten møter en spesialist. Ifølge Hamar Arbeiderblad 15. og 23. mai venter enkelte pasienter i inntil 19 måneder. Mange pasienter venter også tilsvarende lenge på time hos psykolog. Når pasienter, som i mange tilfeller er suicidale, må vente for lenge på behandling får det alvorlige følger.

Hva er årsaken til at regjeringen, på tross av at det finnes ledig kapasitet, ikke vil sørge for at psykisk syke, får behandling innen rimelig tid?


Les hele debatten