Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre ressurser til fortsatt innsats når planperioden for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 utløper

Datert: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 utløste ressurser til tiltak knyttet til en stadig økende gruppe unge. Å etablere nye tilbud for mennesker med psykiske lidelser krever grundige forberedelser og varsom tilnærming, og er ikke minst en langvarig og skjør prosess. Spennende tiltak er nå etablert og erfaringer viser at nye grupper unge kan få hjelp til å fullføre studier og mulighet til å delta i arbeidslivet.

Hvordan vil statsråden sikre ressurser til fortsatt innsats når planperioden utløper?


Les hele debatten