Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden vil ta tak i saken der en person som har fått melding om utestengelse fra jakt i 2 år fra 18. januar, ble fratatt våpen allerede i 2009 slik at jaktforbudet har vært gjeldende i 1,5 år allerede

Datert: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 507 og 690 fra 2010-2011. Personen dette gjelder har nå fått melding om at utestengelsen fra jakt skal løpe i 2 år fra 18. januar og i 2 år framover. Våpen ble fratatt vedkommende allerede i 2009 og jaktforbud har vært gjeldende i 1,5 år allerede. Reell straff blir dermed nær det dobbelte av hva dommen tilsier. Saken synes svært urimelig, men avvises for klagebehandling hos Politidirektoratet av saksbehandler.

Vil statsråden ta tak i saken og avverge at enkeltmennesker utsettes for mer straff enn dom tilsier?


Les hele debatten