Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om hvordan norske myndigheter har involvert seg i arbeidet med EU-kommisjonens forslag til oppfølging av EUs grønnbok om Frigjøring av de kulturelle og kreative næringers potensial, og hvordan statsråden vil følge opp problemstillingene

Datert: 12.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Før sommeren 2011 ventes EU-kommisjonens forslag til oppfølging av EUs grønnbok om Frigjøring av de kulturelle og kreative næringers potensial. Problemstillinger omkring nettnøytralitet, digitalisering, finansiering og opphavsrett blir berørt. EUs politikk på disse feltene vil ha betydning for norsk innholdsproduksjon.

Hvilken strategi vil statsråden legge til grunn for oppfølgingen av disse problemstillingene, og i hvilken grad har norske myndigheter involvert seg i arbeidet med utformingen av disse forslagene?


Les hele debatten