Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden deler næringskomitélederens og Høyres bekymring for hvordan oppdrettsnæringen behandles av Direktoratet for naturforvaltning, og hva som kan gjøres for å redusere bekymringen

Datert: 25.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Da kan jeg gi samferdselsministeren avløsning, og stille et spørsmål til fiskeri- og kystministeren.

Hun er ansvarlig for oppdrettsnæringens rammevilkår, og en del av det ansvaret må være hvordan myndighetene samlet opptrer i forhold til næringen. Derfor er den konflikten som over lang tid har pågått mellom næringen og Direktoratet for naturforvaltning, også en del av hennes utvidede ansvar, hvor direktoratet politiserer sin virksomhet. Høyre har tatt opp dette mange ganger med fiskeriministeren.

Den siste omdreiningen på dette er at oppdrettsnæringens organisasjoner måtte vente i ni måneder på å få et svar om underlagstall fra villaksforvaltningen. Da de purret på dette, og meddelte Dagens Næringsliv at de hadde purret, fikk de et svar fra direktoratet om at de nærmest var mindre begavet som ikke kunne finne ut av dette selv.

I forlengelsen av dette svaret har næringskomiteens leder, Terje Aasland, kommet på banen, og han sier mandag denne uken til Dagens Næringsliv at han blir «helt matt» av en slik oppførsel fra direktoratet. Han misliker sterkt hvordan næringen behandles – han er jo ansvarlig for det i komiteen – og han sier at politiske myndigheter ikke lenger kan sitte og se på at direktoratet opptrer mer og mer politisk i mange saker. Da er det jo faktisk et flertall i Stortinget – hvis han representerer Arbeiderpartiet – som mener dette.

Spørsmålet mitt er: Deler statsråd Berg-Hansen Terje Aaslands og Høyres bekymring for hvordan oppdrettsnæringen behandles, og hva kan hun gjøre for å redusere komitélederens bekymring, min bekymring og oppdrettsnæringens bekymring over denne utviklingen?


Les hele debatten