Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden vil vurdere å gå tilbake til et system der en liten andel av selskapsskatten tilfaller kommunene for å fremme forståelse og positive holdninger til næringsvirksomhet lokalt

Datert: 26.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Dagsrevyen den 24. mai hadde et oppslag om at en del vertskommuner for oppdrettsanlegg ønsket å få en mulighet til å skattlegge virksomhetene for at lokalsamfunnet skulle få større nytte av virksomhetene. Argumentene som kom fram var som tatt fra Høyres begrunnelse for å beholde en andel av selskapsskatten lokalt.

Vil statsråden vurdere å gå tilbake til et system der en liten andel av selskapsskatten tilfaller kommunene for å fremme både forståelse og positive holdninger til næringsvirksomhet lokalt?


Les hele debatten