Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvilke grep statsråden vil ta for at oppdrettsnæringen kan få bukt med problemene som har medvirket til at villaksbestanden i Norge er på et historisk lavnivå

Datert: 26.05.2011
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Villaksbestanden i Norge er på et historisk lavnivå selv om innsiget av laks økte noe i 2010, går det fram av en rapport som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning overleverte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim onsdag 25. mai. Statsråden uttalte følgende: "Det vi nå må gjøre, er å foreta nye grep for at oppdrettsnæringen kan få bukt med problemene."

Hvilke nye grep ser statsråden for seg?


Les hele debatten