Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Om at regjeringen ønsker å transportere småkriminelle asylsøkere ut i distriktene, og hvorvidt dette forslaget har vært ute på høring blant lokalpolitikere og regionalpolitikere eller i politidistriktene

Datert: 01.06.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I Dagbladet i dag står det:

«Knut Storbergets satsing på politiet ligger an til å bli norgeshistoriens største politibløff», hevder tillitsvalgt Arne Johannessen i PF.

Overskriften er:

«Det er færre politifolk i Norge i dag enn for sju år siden.»

I tillegg vet vi at etter politireformen i 2001 er det flere og flere politifolk som har flyttet inn på kontorene. Det innebærer mindre synlighet og mindre tilstedeværelse både i Oslo og i alle andre politidistrikter.

I en slik sammenheng registrerer jeg at regjeringen nå ønsker å transportere småkriminelle asylsøkere ut i distriktene. Det må man jo kanskje tro er god senterpartipolitikk for å opprettholde bosetting, men jeg tror kanskje det er en annen agenda som ligger til grunn.

Jeg har også registrert at Arbeiderpartiet på mange områder har prøvd å adoptere Fremskrittspartiets politikk når det gjelder asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk, men her tror jeg regjeringen har bommet litt. Fremskrittspartiet har aldri sagt at man skal sende asylsøkere ut på landet, vi har sagt at de skal sendes ut av landet.

Selv om dette er befestet i Soria Moria, som jeg forstår det, er min utfordring til justisministeren: Har man hatt dette forslaget ute på høring blant lokalpolitikere og regionalpolitikere? Har politidistriktene fått uttale seg om en slik eksport av kriminelle asylsøkere fra det sentrale østlandsområdet og ut i distriktene? Eller: Har man i det hele tatt tenkt på konsekvensene? Er man virkelig så naiv og tror at man bekjemper kriminalitet ved å spre kriminaliteten over det ganske land?


Les hele debatten