Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om at mye av pengene til kulturformål havner i de store byene, og hvorvidt kulturministeren mener at det er på tide med en kursendring

Datert: 01.06.2011
Besvart: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Mitt spørsmål går til kulturministeren.

Det siste døgnet har jeg hatt gleden av å drive høyttenkning med Senterpartiet når det gjelder Norsk kulturråd, fordi Senterpartiet jo gjerne vil flytte oppgavene ut til fylkeskommunene.

I tillegg til den høyttenkningen har jeg også merket meg at de andre regjeringspartiene i Stortinget har kastet seg på en frustrasjon i forhold til konsentrasjon av makt og sentralisering om Oslo. Komiteens leder, Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul, var ute i vinter med hensyn til den økonomiske siden av dette når det gjelder hvor pengene brukes. Når Senterpartiet nå velger å ta opp denne frustrasjonen og bringe den videre, og bruker Kulturrådet som eksempel, må jo det bety at de ikke nødvendigvis er opptatt av hvor pengene havner, for Kulturrådets penger havner jo også mye rundt i landet – det er jo ordninger som er generelle for alle å søke på. Da antar jeg at det er maktkonsentrasjonen de bekymrer seg over.

Seks år med Arbeiderpartiet i regjering har jo vist en betydelig konsentrasjon av makt i forhold til hvordan oppgavene skal løses. Vi har sett en konsentrasjon av makt om Kulturrådet, i den forstand at Kulturrådet har fått stadig flere oppgaver. Vi har det i forhold til Nasjonalbiblioteket, som har fått stadig flere oppgaver. Vi har det i forhold til Nasjonalmuseet, som f.eks. overtok Riksutstillingene. Altså: Man ser det på område etter område at det er færre mennesker som beslutter mer. I tillegg taler jo budsjettene i og for seg sitt tydelige språk, selv om det finnes modifikasjoner der. Noe bokføres på Oslo som riktignok går ut i landet, men allikevel er det ikke noen tvil om at mye av pengene havner i de store byene.

Mitt spørsmål til kulturministeren er: Er det på tide med en kursendring? Vil hun lytte til sine fraksjoner i Stortinget med hensyn til å gjøre en dreining av denne politikken?


Les hele debatten