Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan veistrekningen E16 mellom Trengereid og Voss i Hordaland fylke skal sikres på kort sikt

Datert: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom flere skriftlige spørsmål har jeg utfordret statsråden på tiltak for å sikre E16 mellom Trengereid og Voss i Hordaland fylke. Av 14 dødsulykker på veiene i Hordaland i årets 9 første måneder, er 6 inntruffet på denne veistrekningen. Strakstiltak er varslet for 1 år siden. Et av de sikreste tiltak mot møteulykker er varslet etter 2018. Fra nyåpning for 20 år siden, er E16 på denne strekningen blitt en livsfarlig vei.

Kan statsråden avklare hvordan denne veistrekningen skal sikres på en effektiv måte på kort sikt?


Les hele debatten