Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til justisministeren

Om hvordan statsråden vil bruke den brede enigheten i Stortinget om å øke politibemanningen til å sikre nyutdannede arbeid i politiet

Datert: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I september 2007 sa justisministeren til politistudentene at han kunne garantere alle politistudentene arbeid etter endt utdannelse. En nyutdannet politimann jeg møtte i Lillesand i september har søkt 30 stillinger over hele landet, slik statsråden har anbefalt, uten resultat. Erfarne tjenestemenn får mange av stillingene nyutdannede søker på. Det trengs flere stillinger å søke på.

Hvordan vil statsråden bruke den brede enigheten i Stortinget om å øke politibemanningen til å sikre nyutdannede arbeid i politiet?


Les hele debatten