Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil gjøre om regelverket slik at drosjeeiere som passerer 70 år fortsatt skal kunne få muligheten til å eie og drive sin virksomhet frem til de fyller 75 år

Datert: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Når drosjeeiere passerer 70 år mister de løyvene og retten til å drive bedriften sin. For mange eldre sjåfører som er friske og raske oppleves dette som diskriminering.

Vil statsråden sørge for å gjøre om regelverket slik at disse fortsatt skal kunne få muligheten til å eie og drive sin virksomhet frem til de fyller 75 år?


Les hele debatten