Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden kan bekrefte at det kun er ferjefrie løsninger for E39 Aksdal-Bergen som skal vurderes videre, og at fremdriften ikke er avhengig av hvilket alternativ som blir valgt

Datert: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Konseptvalgsutredningen for E39 Aksdal-Bergen har medført usikkerhet om målsettingen om å få prosjektet med i NTP-rulleringen holder tidsplanen. Utredningen konkluderer med to alternativer, hvorav det ene ikke er presist på om det er en ferjefri løsning som blir valgt.

Kan statsråden bekrefte at det kun er ferjefrie løsninger som skal vurderes videre, og at fremdriften ikke er avhengig av hvilket alternativ som blir valgt?


Les hele debatten