Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Om at mange opplever at politianmeldelser blir henlagt selv om gjerningspersonen er kjent og politiet kommer til stedet, og hvorvidt statsråden er av den oppfatning at slike saker bør henlegges

Datert: 07.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Mange opplever at deres inngitte politianmeldelse blir henlagt selv om gjerningspersonen er kjent og politiet kommer til stede. Dette hendte også et ungt par som i mai d.å. ble forsøkt fraranet sin bil. Under ransforsøket fikk den kvinnelige høygravide sjåføren et hardt slag i magen, noe som fikk store konsekvenser i ettertid. Raneren ble dratt ut av bilen av politiet og pågrepet. Senere har saken blitt henlagt.

Er statsråden av den oppfatning at slike voldssaker bør henlegges?


Les hele debatten