Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å se til at det utvises større aktsomhet fra Skatteetaten slik at ikke manglende opplysninger i selvangivelsen pga. misforståelser eller uerfarenhet gir 30 prosent tilleggsskatt

Datert: 10.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er mange eksempler på at manglende opplysninger i selvangivelsen som Skatteetaten har lett tilgjengelig som f.eks. aksjegevinster, blir ilagt 30 prosent tilleggsskatt. I slike tilfeller hvor det er åpenbart at skattyter ikke unnlater å opplyse for å unngå skatt, men av uerfarenhet eller misforståelse, må det utvises større aktsomhet fra Skatteetaten etter lovendringen. Hvis ikke, så vil overtredelser som før gav 15 prosent tilleggsskatt, nå gi 30 prosent.

Vil statsråden se til at en slik praksis ikke får utvikle seg?


Les hele debatten