Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden vil få flere til å bli selvstendig næringsdrivende innenfor matvareproduksjonen i landbruket, med bakgrunn i at antall gårdsbruk reduseres for hver dag

Datert: 11.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Antall gårdsbruk reduseres for hver dag og fremtidsutsiktene sier heller ikke noe om at trenden vil snu. I Hedmark har antall gårdsbruk blitt omtrent halvert i de siste 10 år.

Hvordan vil statsråden få flere til å bli selvstendig næringsdrivende innenfor matvareproduksjonen i landbruket?


Les hele debatten