Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for å bringe Sunnmøre politidistrikt opp på et landsgjennomsnitt bemanningsmessig

Datert: 11.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Bemanningssituasjonen ved Sunnmøre politidistrikt er nå landets laveste. Det er i dette politidistriktet 1 politi pr. 1 000 innbyggere. Dette er blitt slik til tross for at dette er et meget stort distrikt med mange utfordringer knyttet til avstand, fjordkrysninger, stor skipstrafikk etc. Denne lave bemanningen medfører at innbyggerne på Sunnmøre har et dårligere tilbud hva gjelder sikkerhet og trygghet.

Hva vil statsråden foreta seg for å bringe dette politidistriktet opp på et landsgjennomsnitt bemanningsmessig?


Les hele debatten