Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det er på tide å kutte i landbruksstøtten, med henvisning til at hjemlige landbruksprodukter er 91 prosent dyrere enn importerte varer

Datert: 11.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): For verden under ett har landbruksstøtten avtatt betydelig. I Norge er hjemlige landbruksprodukter 91 prosent dyrere enn importerte varer. I Norge har offentlig støtte sin andel av inntekten til landbruket passert over 60 prosent. Ingen land i hele verden har så høy landbruksstøtte som i Norge.

Når vi ser at verden opplever tidenes råvarepriser og statsgjeldkriser, er statsråden enig i at det er på tide å kutte i landbruksstøtten?


Les hele debatten