Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvordan man kan forvente at folk skal ha tillit til regjeringens anbefalinger på bilsiden, når man opplever at dieselbilen som for noen få år siden var en miljøvennlig bil, nå er blitt en miljøversting

Datert: 12.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Denne uka var det mange bileiere som med rette følte seg lurt av den rød-grønne regjeringens miljøpolitikk. Etter omleggingen av bilavgiftene fra og med statsbudsjettet 2007 var signalet til alle landets bilister at dieselbilen var et miljøriktig valg. Alt fokus var da på CO2. Daværende finansminister Kristin Halvorsen kalte det til og med en «omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø».

Lydige som vi er i dette landet, var det mange av oss som lyttet til regjeringen. Salget av dieselbiler økte dramatisk – ja, faktisk i så stor grad at tre av fire nysolgte biler viste seg å være biler med dieselmotor. Og så sent som i juni i år.

Så sent som i juni i år var 77,5 pst. av nybilsalget dieselbiler.

Men så skulle det vise seg at det var ikke så helt enkelt. Alle de advarslene Fremskrittspartiet kom med allerede i 2006, og Norges Astma- og Allergiforbund ytret det samme om dette, skulle vise seg å være riktige, nemlig at den ensidige fokuseringen på CO2 i motsetning til på NOx, og da særlig nitrogendioksid, faktisk har bidratt til å forverre vårt nærmiljø, særlig i de store byene. Resultatet er at den samme dieselbilen som for kort tid siden var definert som en miljøvennlig flott bil, har blitt stemplet som en miljøversting – ja det så til de grader at man nå risikerer at man får kjøreforbud for dieselbiler.

Det er krevende å følge med i svingene på regjeringens «miljøpolitikk» – kall det det. For hva er egentlig regjeringens syn på en miljøvennlig bil denne uka? Dette varierer jo veldig mye over tid. Og hvordan kan regjeringen forvente at folk flest skal ha tillit til regjeringens anbefalinger på bilsiden, når man opplever at den samme bilen som for noen få år siden var en miljøvennlig bil, nå er blitt en miljøversting, og man faktisk risikerer kjøreforbud?


Les hele debatten