Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt man har vurdert hvilken effekt det vil ha på arbeidsdeltakelsen for kronikere og funksjonshemmede å fjerne skattefradraget for sykdomsutgifter

Datert: 12.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Som Høyre ofte påpeker, er det altfor mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Men det er også veldig mange kronikere og funksjonshemmede som er i arbeid.

Ulempen med det er at for mange som har en kronisk lidelse eller en funksjonshemming, koster det mer enn for oss andre f.eks. å komme seg fram og tilbake til jobb eller å være så frisk at man føler seg pigg nok til å dra på jobb hver eneste dag. Mange av dem har også opplevd at de nærmest har måttet kare seg inn i arbeidslivet. Men de er fornøyd med å være der, og de er fornøyd med å kunne bidra og gjøre en innsats.

Fram til nå har man kunnet trekke fra på skatten utgifter bl.a. knyttet til transport fram og tilbake til jobb. Det blir det nå slutt på. Regjeringen sier at dette blir kompensert på andre måter. Men ved siden av at skattefradraget blir borte, vet vi også at det er egenandeler, f.eks. innenfor kommunal sektor som man må betale hvis man er i jobb, men som man slipper når man ikke er i jobb.

Mitt spørsmål til statsråden er derfor veldig konkret. Statsrådens departement har ansvar for arbeidsdeltakelsen i Norge. Har statsrådens departement konkret vurdert hvilken effekt det vil ha på arbeidsdeltakelsen for kronikere og funksjonshemmede å fjerne skattefradraget for sykdomsutgifter – ja eller nei?


Les hele debatten