Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Datert: 12.10.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Oslo International Bible College ble som privatskole godkjent for inntil 150 elever. Ved overgangen fra 6a-skole til fagskole har departementet imidlertid kun gitt tilskudd til 95 elever og avslått å se på saken på nytt. Det var en forutsetning at skolene ikke skulle tape økonomisk på å gå over til å bli fagskole. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent skolen som fagskole, og bekreftet at de godkjenner utvidet elevtall.

På hvilket grunnlag reduserer departementet tilskuddet, og hvordan vil statsråden følge opp saken?


Les hele debatten