Muntlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt miljøvernministeren er stolt og fornøyd med å legge fram et budsjett som vil øke klimagassutslippene i Norge med 7 pst. fram mot 2020

Datert: 12.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mitt spørsmål går til miljøvernministeren.

I nasjonalbudsjettet for 2012 finner man en figur på side 95 som viser at CO2-utslippene gikk opp 2,5 millioner tonn eller 4,8 pst. fra 2009 til 2010. Utslippene er i samme tabell beskrevet til å øke ytterligere 2,8 millioner tonn fram mot 2020. Jeg har ikke klart å identifisere noe forslag i nåværende statsbudsjett som vil redusere utslippene i Norge, faktisk tvert imot. Derfor blir spørsmålet mitt til miljøvernministeren veldig enkelt: Er miljøvernministeren stolt og fornøyd med å legge fram et budsjett som vil øke klimagassutslippene i Norge med 7 pst. fram mot 2020?


Les hele debatten