Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om dagens regjering har gitt opp kampen for de svake tilbake til arbeidslivet, og om man mener at arbeidsmarkedstiltak ikke er et riktig og godt nok virkemiddel for å lykkes

Datert: 12.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mitt spørsmål går til arbeidsministeren.

Temaet har vært berørt i denne spørretimen tidligere i dag, men realiteten er at siden 2005 og frem til i dag har vi 47 000 flere årsverk som går bort, fordi man har hatt en økning i helserelaterte utgifter på trygdebudsjettet. I dag tilsier det, med det statsbudsjettet som regjeringen legger opp til, at det er 550 000 årsverk som går tapt på grunn av helserelaterte ytelser. La meg slå klinkende klart fast at de som er for syke til å delta i arbeidslivet, skal selvfølgelig ikke presses inn i arbeidslivet. Det ønsker Fremskrittspartiet å være klar på. Samtidig møter jeg mange ganger i uken personlig og får henvendelser fra, folk som ønsker seg inn i arbeidslivet, som er kronisk syke eller har en funksjonshemming, og som blir tilbudt uføretrygd, der de sier: Jeg ønsker ikke uføretrygd, jeg ønsker meg inn i arbeidslivet.

Så ser vi at regjeringen i 2010 reduserte antallet tiltaksplasser med over 7 000. I budsjettet for 2012 velger man å fortsette den lave andelen og holder nedtrekket nede på samme nivå som man hadde i fjor. Vi vet at folk venter i over 900 dager på å komme inn på en tiltaksplass, og sjansen er da veldig stor for at man aldri får den tiltaksplassen, men heller blir ført over på uføretrygd. Det bekymrer Fremskrittspartiet, og det håper jeg også bekymrer statsråden.

Mitt spørsmål til statsråden blir da: Har dagens regjering gitt opp kampen for de svake tilbake til arbeidslivet, og mener man at arbeidsmarkedstiltak ikke er et riktig og godt nok virkemiddel for å lykkes?


Les hele debatten