Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om i hvilken grad fremdriften på delprosjektene berører prosjektet "Ferjefri E39", og når prosjektet er planlagt ferdigstilt

Datert: 14.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Statens vegvesen har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet startet prosjektet "Ferjefri E39". Et prosjekt som skal utvikle teknologi og finne samfunnsvirkninger ved å gjøre E39 ferjefri. Den økonomiske rammen for dette arbeidet/prosjektet er ikke kjent. Andre delprosjekter på strekningen er også under arbeid.

I hvilken grad berøres fremdriften på disse delprosjektene, og når er prosjektet "Ferjefri E39" planlagt ferdigstilt?


Les hele debatten