Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre en god og trygg jordmortjeneste for alle gravide og fødende som ønsker det

Datert: 06.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I Innst. S. nr. 240 for 2008-2009 ba et enstemmig storting regjeringen sørge for å styrke jordmortjenesten i kommunene både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Det mangler imidlertid fremdeles jordmødre i mange kommuner, utviklingen går endog feil retning. Ifølge SSB har det vært en nedgang i antall årsverk for jordmødre fra 2009 til 2010. Det er svært bekymringsfullt.

Hva vil statsråden nå foreta seg for å sikre en god og trygg jordmortjeneste for alle gravide og fødende som ønsker det?


Les hele debatten